dimecres, 24 de juny de 2015

foucault foucault foucault

"El nom propi i el nom d'autor es troben situats entre aquests dos pols de la descripció i de la designació; tenen a cop segur un cert lligam amb allò que anomenen: lligam específic. Tanmateix -i és aquí on apareixen les dificultats particulars del nom d'autor- el lligam del nom propi amb l'individu anomenat i el lligam del nom d'autor amb allò que anomena no són isomorfs i no funcionen de la mateixa manera."

isomorfisme: m. [LC] [GL] [QU] Propietat d’algunes substàncies que, essent químicament diferents, tenen la mateixa estructura cristal·lina i per consegüent la mateixa forma. 

m. [FL] Relació existent entre dues llengües o dues estructures lingüístiques que presenten el mateix tipus de relacions combinatòries. 

les cortines ballen amb l'aire que exhalo amb les paraules que encara no t'he dit

no sóc a casa però sé que les finestres estan tancades i les persianes abaixades i que no hi entra ni la més lleugera brisa i sé, també, que...