dijous, 3 de juliol de 2014

Robert Desnos

em pregunto si sempre em fascinaran tant les persones estranyes

LAST POEM
Terezina Concentration Camp, May 1945
I have dreamed so much of you,
Walked so often, talked so often with you,
Loved your shadow so much.
Nothing is left me of you.
Nothing is left of me but a shadow among shadows,
A being a hundred times more shadowy than a shadow,
A shadowy being who comes, and comes again, in your sunlit life.

Sputnik

en Marshall McLuhan diu que quan es va llançar l'Sputnik, una professora va demanar als seus alumnes de segon curs que escrivissin algun...