dissabte, 22 de març de 2014

until I am no longer able to stand

I'm doing fine in Alaska.
Paul Sano "Lady at Eiger Glacier"

Paul Sano "Lady and Inset of Solar Eclipse"


Michel de Montaigne a l'Apologia de Ramon Sibiuda va escriure:
"El nosre parlar té les seves febleses i els seus defectes, com tota la resta. La major part de les causes dels desordres del món són gramaticals. Els nostres processos no neixen sinó del debat de la interpretació de les lleis; i la major part de les guerres, de la incapacitat per expressar clarament les convencions i els tractats d'acord dels prínceps. ¿Quantes disputes, i de quina importància, ha provocat al món el dubte sobre el significat exacte de la síl·laba Hoc?"

Llibre sobre l'escriptura de Montaigne

Sputnik

en Marshall McLuhan diu que quan es va llançar l'Sputnik, una professora va demanar als seus alumnes de segon curs que escrivissin algun...