dilluns, 8 de juliol de 2013

Be a

This is the smell of my body disappearing.When I withdraw to my most intimate

 -you

Sputnik

en Marshall McLuhan diu que quan es va llançar l'Sputnik, una professora va demanar als seus alumnes de segon curs que escrivissin algun...